canet-plage-mediterranee-etang-alberes
casa-collioure-clocher
idl-2500-piscine-1
casa-collioure-port-vendres-rando
alm-loup1-2500
vue-piscine
LIDO-mai20212500-013
accueil-espace-marin-2
BATEAU-BALADE
bdm-ccurt-25003
st-cyprien-plage-6
Soin-rituel-cold-cream
LAC_DES_BOUILLOUSSES
golf3-perpignan-saint-cyprien-residence-horizon-golf

Condicions generals de venda

07/09/23

 

A causa de l’actual situació sanitària (pandèmia de la COVID-19), ens reservem el dret a reemborsar la totalitat de l’import de garantia abonat per a reserves fins al 15 de setembre de 2020, mitjançant un bo amb validesa durant 18 mesos, com ho estableix l’Ordre governamental 2020-315, de 25 de mars de 2020, relatiu a les condicions econòmiques de resolució d’alguns contractes de viatges turístics i d’estades en cas de circumstàncies excepcionals i inevitables o de força major. Al final d’aquests 18 mesos, si no s’ha fet servir el bo, podrà ser reemborsat totalment.

 

 

ARTICLE 1: PREÀMBUL

 

• El client declara tenir plena capacitat jurídica per subscriure les presents Condicions Generals de Venda, és a dir, que és major d’edat i no es troba en situació de tutela ni curatela. 

 

• El client declara que reserva els serveis a títol personal i privat, o, si escau, que es beneficia a títol privat d’una reserva personal dins d’una reserva de grup (diverses persones físiques, associació, empresa, comitès d’empresa o altres). 

 

• Les presents Condicions Generals de Venda expressen totes les obligacions de les parts. 

 

 

ARTICLE 2: DEFINICIONS

 

• “Banyista”: persona que rep tractaments de Talassoteràpia/Spa com a part d’un Paquet d’allotjament, de restauració i de Talassoteràpia/Spa o d’un tractament extern.

 

• “Acompanyant no banyista”: persona que acompanya al Banyista, que no ha reservat cap paquet de tractaments de Talassoteràpia/Spa i que s’allotja en la mateixa habitació/el mateix apartament que el Banyista.

 

• “Paquet d’allotjament, de restauració i de Talassoteràpia/Spa”: servei que inclou un allotjament en un dels establiments del grup Roussillhotel, així com una opció de restauració amb esmorzar, en mitja pensió o en pensió completa i un o més tractaments de Talassoteràpia/Spa.

 

• “Paquet d’allotjament i de restauració”: servei que inclou un allotjament en un dels establiments del grup Roussillhotel, així com una opció de restauració amb esmorzar, en mitja pensió o en pensió completa.

 

• “Només allotjament”: servei que inclou només un allotjament en un dels establiments del grup Roussillhotel sense cap fórmula de restauració i/o de tractaments de Talassoteràpia/Spa.

 

• “Tractament extern”: servei que es refereix a un o més tractaments de Talassoteràpia/Spa sense allotjament, ni restauració.

 

• Roussillhotel és el nom del grup al qual pertanyen els establiments enumerats a l’Annex 1.

 

• “Establiment Roussillhotel”: es refereix conjuntament o per separat a l’hotel o la residència, al restaurant, al golf i al centre de talassoteràpia o spa.

 

• “Els llocs web del grup Roussillhotel”: es refereix als llocs web www.roussillhotel.com, www.hotels-rh.com i els llocs web de cada hotel del grup enumerats a l’Annex 1.

 

• Agent de viatge/Proveïdor: distribuïdor que té acords comercials amb Roussillhotel i que està autoritzat a vendre els seus serveis.

 

 

ARTICLE 3: CONTINGUT

 

• Les presents Condicions Generals de Venda defineixen els drets i obligacions de les Parts en el marc de la reserva dels serveis oferts pel grup Roussillhotel.

 

• Les presents Condicions Generals de Venda es poden modificar en qualsevol moment, sense previ avís. Aquestes modificacions no s’aplicaran a les reserves realitzades amb anterioritat. Només són vinculants les Condicions Generals de Venda en vigor en el moment de la reserva.

 

• El client reconeix haver llegit i acceptat les presents Condicions Generals de Venda.

 

 

ARTICLE 4: SERVEIS OFERTS PER ROUSSILLHOTEL 

 

• Els serveis oferts per Roussillhotel es detallen als llocs web del grup Roussillhotel.
• Tots els Paquets d’allotjament, de restauració i de Talassoteràpia/Spa es refereixen a amb esmorzar, en mitja pensió o en pensió completa tradicionals o dietètics (només a Grand Hôtel Les Flamants Roses o a L’Île de la Lagune, segons l’opció seleccionada). No inclouen begudes, impostos sobre les estades en establiments turístics i els diferents serveis complementaris que el client voldria gaudir durant la seva estada (telèfon, bugaderia...).
• Només allotjament (com es defineix a l'article 2) es refereix només al servei d’allotjament en un dels establiments del grup Roussillhotel, sense cap servei de restauració i/o de Talassoteràpia/Spa.
• El Paquet d’allotjament i de restauració (com es defineix a l'article 2) es refereix al servei d’allotjament en un dels establiments del grup Roussillhotel, així com una opció de restauració amb esmorzar, en mitja pensió o en pensió completa tradicionals o dietètics (només a Grand Hôtel Les Flamants Roses o a L’Île de la Lagune, segons l’opció seleccionada).
• La tarifa d’Acompanyant no banyista és vàlida només per a les persones que comparteixen l’habitació o un apartament amb el Banyista. Qualsevol Acompanyant no banyista d'una estada amb allotjament pot accedir a la zona marina o al spa, en els horaris de cadascun dels establiments, indicats als llocs web del grup Roussillhotel. En el cas dels nens, per accedir a la piscina han d’estar acompanyats d’un dels pares, segons les condicions i els horaris específics de cada establiment, indicats als llocs web del grup Roussillhotel.
• Els horaris dels restaurants i dels tractaments de Talassoteràpia/Spa, indicats als llocs web del grup Roussillhotel són propis de cada establiment i estan subjectes a modificació sense previ avís.

 

ARTICLE 5: CONDICIONS NENS, NADONS I FUTURES MARES 

 

• Segons els establiments, els nens i joves entre 7 i 17 anys, així com les embarassades, poden rebre alguns tractaments de Talassoteràpia/Spa prèvia presentació d’un certificat mèdic i/o d’una autorització dels pares.

 

 

ARTICLE 6: PREUS

El client garanteix que està plenament facultat per utilitzar el mètode de pagament presentat per al pagament de la seva comanda i que aquest té els fons suficients per cobrir totes les despeses derivades de la compra del seu servei.

Els preus s’indiquen en euros, IVA inclòs, i només són vàlids per a les dates indicades a la confirmació de la reserva.

Els preus inclouen l’IVA aplicable en el dia de la reserva i qualsevol canvi del tipus aplicable a l’IVA es reflectirà automàticament en els preus indicats. 

Per a les estades en hotels, excepte que s’indiqui el contrari a la descripció de l’estada, els preus indicats no inclouen els següents costos i serveis opcionals:

• l’impost sobre les estades en establiments turístics;

• les despeses d’honoraris mèdics**;

• la recepció de mascotes;

• les assegurances;

• els serveis de restauració no inclosos en l’opció seleccionada;

• les begudes;

• les activitats no incloses en l’opció seleccionada;

• els serveis annexos (bugaderia...);

• i generalment, totes les despeses personals no incloses en l’opció seleccionada.

 

Per a les estades en residència, els preus inclouen la provisió de l’allotjament, el consum d’aigua i d’electricitat, i els altres serveis específics de cada residència indicats a la confirmació de l'estada. A la seva arribada, se li demanarà una fiança com a garantia de bon ús i neteja de l’allotjament. Serà retornat més tard, si escau, deduint-ne els serveis annexos utilitzats in situ i/o les indemnitzacions retingudes pels possibles danys causats i/o el mal estat de neteja de l’allotjament. No oblidi que un allotjament per llogar previst per a un nombre determinat d’ocupants, no pot ser habitat en cap cas per un nombre superior de persones.

 

 

ARTICLE 7: RESERVA DE SERVEIS

La reserva es pot realitzar mitjançant el servei de reserves telefòniques al +33 4 68 51 54 54, per correu electrònic a ./fr/contact o per correu postal dirigit a Service Réservations Roussillhotel, 4, rue Verdi, 66750 Saint-Cyprien. La reserva també es pot realitzar en cada establiment a les adreces i números de telèfon indicats al lloc web (vegeu Annex 1).

 

 

ARTICLE 8: CONFIRMACIÓ DE LA RESERVA

Després de la seva comanda, el client rep una confirmació de la reserva. La confirmació de la reserva del client per part de l’establiment Roussillhotel està subjecte al cobrament del preu dels serveis de conformitat amb les condicions definides a l’article 9. La confirmació de la reserva resumeix els serveis sol·licitats i els preus corresponents.

 

 

ARTICLE 9: PAGAMENT DELS SERVEIS

Excepte en cas d’una oferta especial que prevegi el pagament de l’import total del servei en el moment de la reserva, el client deu un import de garantia del 30 % de l’import total del servei en el moment de fer la reserva; la resta es pagarà:

 

• en el marc d’una estada en residència: a l’arribada del client i per a la Residència Horizon Golf Saint-Cyprien Pierre & Vacances Premium: 3 dies abans de l’inici de l'estada;

 

• en el marc d’una estada en hotel, abans que el client marxi al final de l’estada.

El client també pot decidir pagar l’import total corresponent al servei en fer la reserva.

Els clients que vagin directament a la recepció i que no estiguin registrats en el nostre fitxer de clients hauran de pagar l’import total de la reserva en arribar.

En cas de sortida anticipada dels clients, quan passin per la recepció, es carregarà a la targeta bancària l’import total de la reserva.

 

• Pel que fa als serveis de Tractament extern, el client pagarà directament a l’institut de Talassoteràpia/Spa corresponent.

 

• La reserva només d’allotjament (com es defineix a l’article 2 del present document) només es tindrà en compte després que l’establiment Roussillhotel interessat hagi retirat l’import de la garantia que representa el 30 % de l’import total del servei. La resta es pagarà:

            - en el marc d’una estada en residència: a l’arribada del client i per a la Residència Horizon Golf Saint-Cyprien Pierre & Vacances Premium: 3 dies abans de l'inici de l'estada a l'establiment;

            - en el marc d’una estada en hotel, in situ, a l'establiment Roussillhotel seleccionat, en el moment de la sortida.

 

• Les tarifes “Early Booking” / “Avant-Première” requereixen el prepagament del preu total de l'estada en el moment de fer la reserva. Aquestes ofertes es poden modificar i cancel·lar fins a 20 dies abans de l'arribada del client (a excepció de les relatives al Royal Hotel). Transcorregut aquest termini, el client no podrà reclamar cap devolució ni exigir cap modificació de l'estada en cas de cancel·lació. 

• Les promocions i els descomptes no poden aplicar-se amb caràcter retroactiu.

 

• Els serveis no consumits no seran reemborsats.

 

• El pagament es podrà realitzar mitjançant transferència bancària, xec de vacances o targeta bancària (Carte bleue, Visa, American Express, Master Card/Eurocard), el titular del qual és la persona que fa la reserva. En cas de pagament amb targeta bancària, el client reconeix haver autoritzat el càrrec de l’import corresponent.

 

• De conformitat amb l'article L133-8 del Codi monetari i financer francès, i excepte disposició legal contrària, l’usuari de serveis de pagament no pot revocar un ordre de pagament un cop el proveïdor de serveis de pagament l’hagi rebut de la persona pagadora.

 

• Com a garantia, l’hotel o la residència es reserva el dret de carregar una preautorització bancària a la seva targeta de crèdit, quan arribi. Aquesta garantia es liquidarà el dia de la sortida i segons els terminis bancaris de la serva targeta bancària. No se sol·licita cap càrrec.

 

 

ARTICLE 10: OPCIÓ DE PAGAMENT EN 3 O 4 QUOTES AMB COMISSIONS

Per al Relais et Châteaux L’Île de la Lagune, el Grand Hôtel Les Flamants Roses, la residència Les Flamants Roses, el Grand Hôtel du Lido, la residència du Lido, el Hôtel Les Bulles de Mer, el Hôtel La Casa Païral, el Hôtel Le Mas des Citronniers,el Hôtel Port Marine i el Hôtel Royal FRANFINANCE ofereix el pagament en 3 o 4 quotes amb despeses:

 

• El pagament en 3 o 4 quotes és un crèdit amb despeses reemborsables en 3 o 4 quotes, ofert per FRANFINANCE, societat anònima amb un capital social de 31.357.776 € - Domicili social: CS 90201 53 RUE DU PORT, 92000 NANTERRE França 719 807 406 R.C.S. L’import del crèdit varia entre 100 € i 4 000 €, IVA inclòs.  Aquesta opció de pagament es reserva a les persones físiques, majors d’edat, titulars d’una targeta bancària francesa vàlida almenys durant 3 mesos després de la data de formalització del contracte de pagament fraccionat, la utilització de la qual no està subjecte a una sol·licitud d’autorització sistemàtica (en particular, les targetes Visa Electron i Maestro). Subjecte a l'acceptació de l’oferta de pagament fraccionat per FRANFINANCE – 719 807 406 R.C.S. Nanterre – Núm. ORIAS 07 008 346 (www.orias.fr).

 

• Quan hagi completat la seva comanda, el client ha de fer clic sobre el botó que fa referència a l’oferta de pagament en 3 o 4 quotes amb despeses. A continuació, es redirigeix al client al web relacionat amb el producte en el web de FRANFINANCE, que mostra el resum de la seva comanda i la sol·licitud de crèdit amb despeses, que haurà de validar a continuació. Roussillhotel es limita a posar en contacte amb FRANFINANCE, indicant una pàgina de landing no contractual al seu web. Per tant, no està subjecte a la normativa relativa als intermediaris en operacions bancàries i en serveis de pagament. A més, si el client sol·licita gaudir d’una solució de finançament proposada per FRANFINANCE, se li cediran les dades relacionades amb la seva comanda i identitat (nom, cognoms, adreça postal). FRANFINANCE utilitzarà aquestes dades per estudiar la seva sol·licitud per poder atorgar, gestionar i cobrar el crèdit. FRANFINANCE es reserva el dret d’acceptar o de rebutjar la seva sol·licitud de finançament en 3 o 4 quotes amb despeses.

 

• El pagament en 3 o 4 quotes amb targeta bancària és una solució de pagament que li permet fracturar el pagament de la seva comanda en 3 o 4 venciments que es carreguen al compte associat a la seva targeta bancària segons l’opció seleccionada.

 

• FRANFINANCE, el Prestador (719 807 406 R.C.S. Nanterre – Núm. ORIAS 07 008 346) suggereix aquesta oferta; vegeu condicions de l’oferta.

 

 

ARTICLE 11: PROVEÏDORS I ASSOCIATS EXTERNS

• Els articles 8 i 9 anteriors no s’apliquen en cas de reserva per Internet a través del lloc web d’un Agent de viatge/Proveïdor que hagi signat un acord en vigor amb l’establiment Roussillhotel en qüestió. Les condicions i modalitats de reserva i de pagament aplicables són les del web de viatges.

 

• En qualsevol cas, el client haurà de disposar, abans de la data d’inici de l’estada o del Tractament extern, d’un comprovant de l’Agent de viatge/Proveïdor en línia al qual se li haurà pagat, en el moment de la reserva, el servei corresponent.

 

• No ens fem responsables de les informacions i les dades facilitades per tercers i oficines de turisme, i les obres o millores realitzades pels municipis, pels governs locals o per particulars no donen lloc a compensacions per part nostra. Alguns comerços, restaurants, activitats i esdeveniments poden tancar a principis i/o finals de la temporada. Això no suposa una reducció del preu de l’estada ni dona lloc a una compensació per part nostra.

 

ARTICLE 12: RECONEIXEMENTS MÈDICS I ESTAT DE SALUT

• Els reconeixements mèdics** es realitzen de conformitat amb la normativa de cada centre de Talassoteràpia/Spa. Així doncs, es convida al client a dirigir-se al centre on es practiquen els tractaments per informar-se sobre les possibilitats d’un reconeixement mèdic in situ o no, abans d’aplicar-se els tractaments, amb la finalitat d’obtenir un certificat mèdic.

 

* Només el Grand Hôtel des Flamants Roses i l’hotel L’Île de la Lagune ofereixen un paquet de Talassoteràpia per a embarassades. No obstant això, hi ha alguns tractaments possibles als altres centres (més informació al centre Roussillhotel en qüestió) i s’aconsella a les embarassades que consultin el seu metge, abans de fer qualsevol reserva, per confirmar que estan en condicions de rebre els tractaments disponibles i de practicar una activitat esportiva amb el material que es posa a la seva disposició en les zones de fitness. És responsabilitat de la clienta indicar que estar embarassada en fer la reserva.

• El reconeixement mèdic o el certificat mèdic presentat pel Banyista indica la capacitat del Banyista a gaudir del servei reservat.

 

• En general, Roussillhotel no es fa responsable de cap manera en cas d’ús indegut del material esportiu, de l’execució incorrecta del tractament, de l’impossibilitat de realitzar-lo totalment o parcialment o de rebre els tractaments a causa de l’estat de salut del client, i no es pot fer cap reemborsament ni sol·licitud de compensació.

 

• Una sala de fitness està disponible per als clients durant la seva estada. El client reconeix ser conscient dels riscos que comporta l'ús de les instal·lacions a les quals té accés a la sala de fitness. Roussillhotel no es fa responsable en cas de danys, de cap mena, després d’un accident derivat de l’incompliment per part del client de les normes de seguretat o de l’ús inadequat dels equipaments i/o instal·lacions.

 

• Les principals contraindicacions terapèutiques per a la pràctica de tractaments de Talassoteràpia i Spa, sauna i hammam són:

            - embaràs o lactància materna,

            - falta d’autonomia,

            - intervenció quirúrgica durant els últims 3 mesos,

            - hipertensió arterial,

            - depressió,

            - traumatismes recents, fractures,

            - malaltia endocrina: distiroïdisme desequilibrat,

            - malalties infeccioses i contagioses (febre, angines, infeccions agudes),

            - malalties neurològiques (epilèpsia inestable, esclerosi múltiple, malaltia de Parkinson...),

            - malalties respiratòries (agudes o cròniques, asma greu, etc.),

            - malaltia venosa: flebitis recent,

            - malaltia psiquiàtrica: si no està estabilitzada,

            - malalties cardiovasculars (insuficiència cardíaca, arteritis de les extremitats inferiors, infart recent, cardiopatia aguda, alteració del ritme inestable),

            - malalties reumàtiques (brot reumàtic agut, osteoporosi greu, hèrnies discals en curs),

            - càncer en curs o en tractament (quimioteràpia, radioteràpia, aplàsia), metàstasis o represa progressiva del càncer, 

            - infecció dermatològica (ferida o cicatriu recent no tancada, que traspua, purulenta, èczema, psoriasi, zona no cicatritzada, cròniques, úlcera varicosa), 

            - càncer en remissió, 

            - malaltia cardiovascular (inclosa la tractada i estabilitzada), 

            - hipertensió arterial, 

            - malaltia renal,

            - malaltia dermatològica,

            - infecció aguda.

 

• Per obtenir una llista exhaustiva de les contraindicacions terapèutiques, es convida al Banyista a obtenir qualsevol informació útil d’un metge que triï.

 

 

ARTICLE 13: CANVIS PER PART DEL CLIENT

 

• Qualsevol modificació relacionada amb les dates del servei, el nombre de persones o la modificació dels serveis reservats, prèvia acceptació per part de l’establiment Roussillhotel en qüestió, comportarà un augment o disminució de la tarifa inicial. L’import que haurà de pagar el client serà el de l’estada modificada.

 

• En el cas que Roussillhotel no pugui accedir a les sol·licituds de modificació, Roussillhotel no es fa responsable i si el client vol cancel·lar la seva reserva, després d’això, s’aplicaran les condicions de cancel·lació de l’article 14.

 

• Qualsevol transferència d’una estada a un tercer només és possible segons el que estableix l’article L211-11 del Codi de turisme.

 

 

ARTICLE 14: CANCEL·LACIÓ PER PART DEL CLIENT

 

• Es recorda als clients, d'acord amb l'article L.221-28 12° del Codi del Consumidor, que no tenen el dret de desistiment previst a l'article L.221-18 del Codi del Consumidor.

 

• Qualsevol cancel·lació serà objecte d’un escrit (correu electrònic o correu postal) i donarà lloc a:

 

Per a estades al Relais et Châteaux L’Île de la Lagune

 

Temporada baixa i mitjana:

• 3 dies o més abans de la data d'inici del servei: reemborsament o ajornament gratuït de l'import de la garantia abonat en el moment de la reserva.

• 3 dies o menys abans de la data d'inici del servei: conservant l'import de garantia abonat en el moment de la reserva així com carregar l'import total de l'estada.

 

Temporada i temporada alta (del 13 de juliol al 31 d'agost de 2024 inclosos) i caps de setmana festius

• 8 dies o més abans de la data d'inici del servei: reemborsament o ajornament gratuït de l'import de la garantia abonat en el moment de la reserva

• 7 dies o menys abans de la data d'inici del servei: conservant l'import de garantia abonat en el moment de la reserva així com carregar l'import total de l'estada.

 

Per a qualsevol reserva al Mas du Chemin de la Mer, es demanarà un prepagament corresponent a l'import total de la reserva en el moment de la reserva.

30 dies o més abans de la data d'inici del servei: reemborsament o ajornament gratuït de l'import de la garantia pagat en el moment de la reserva

29 dies o menys abans de la data d'inici del servei: retenció de l'import de garantia pagat en el moment de la reserva.


 

Per a les estades al Grand Hôtel Les Flamants Roses

 

Temporada baixa i mitjana:

• 4 dies o més abans de la data d'inici del servei: reemborsament o ajornament gratuït de l'import de la garantia abonat en el moment de la reserva.

• 3 dies o menys abans de la data d'inici del servei: conservant l'import de garantia abonat en el moment de la reserva així com carregar l'import total de l'estada.

 

Temporada i temporada alta (del 13 de juliol al 31 d'agost de 2024 ambdós inclosos i del 21 al 31 de desembre de 2024 ambdós inclosos) i caps de setmana festius

• 8 dies o més abans de la data d'inici del servei: reemborsament o ajornament gratuït de l'import de la garantia abonat en el moment de la reserva

• 7 dies o menys abans de la data d'inici del servei: conservant l'import de garantia abonat en el moment de la reserva així com carregar l'import total de l'estada.

 

Per a les estades a l’hotel Les Bulles de Mer

Temporada baixa i mitja:

• 4 dies o més abans de la data d'inici del servei: al reemborsament o a l’ajornament gratuït de l'import de la garantia pagada en el moment de la reserva.

• 3 dies o menys abans de la data d'inici del servei: a la conservació de l'import de la garantia pagada durant la reserva, així com al càrrec de l'import total de l'estada.

 

Temporada alta (del 29 de juny al 7 de setembre de 2024 ambdós inclosos) i caps de setmana festius

• 8 dies o més abans de la data d'inici del servei: al reemborsament o a l’ajornament gratuït de l'import de la garantia pagada en el moment de la reserva.

• 7 dies o menys abans de la data d'inici del servei: a la conservació de l'import de la garantia pagada durant la reserva, així com al càrrec de l'import total de l'estada.

 

 

Per a les estades al Grand Hôtel Le Lido

 

Temporada baixa i mitja:

• Anul·lació que es produeixi 4 dies o més abans de la data d'arribada: es retorna l'import total de la garantia,

• Anul·lació entre 3 dies i menys abans de la data d'arribada: retenció de l'import de garantia abonat durant la reserva així com un càrrec de l'import total de l'estada (és a dir, es descomptarà el 100% de l'estada),

• No presentació o interrupció durant l'estada: es carregarà el 100% de l'estada.

 

Temporada alta (el 06 de juliol al 31 d'agost de 2024 ambdós inclosos) i caps de setmana festius

• Anul·lació amb 8 dies o més abans de la data d'arribada: retorn de l'import total de la garantia,

• Anul·lació entre 7 dies i menys abans de la data d'arribada: retenció de l'import de la garantia abonat durant la reserva així com un càrrec de l'import total de l'estada (és a dir, es descomptarà el 100% de l'estada),

• No presentació o interrupció durant l'estada: es carregarà el 100% de l'estada.

 

 

Per a les estades a l’hotel La Casa Païral

 

Temporada baixa i mitja:

• 2 dies o més abans de la data d'inici del servei: al reemborsament o a l’ajornament gratuït de l'import de la garantia pagada en el moment de la reserva.

• 1 dia o menys abans de la data d'inici del servei: a la conservació de l'import de la garantia pagada durant la reserva, així com al càrrec de l'import total de l'estada.

 

Temporada alta (del 09 de juny de 2023 al 16 de setembre de 2023 ambdós inclosos) i caps de setmana festius

• 5 dies o més abans de la data d'inici del servei: al reemborsament o a l’ajornament gratuït de l'import de la garantia pagada en el moment de la reserva.

• 4 dies o menys abans de la data d'inici del servei: a la conservació de l'import de la garantia pagada durant la reserva, així com al càrrec de l'import total de l'estada.

 

 

Per a les estades a l’hotel Le Mas des Citronniers

 

Temporada baixa i mitja:

• 2 dies o més abans de la data d'inici del servei: al reemborsament o a l’ajornament gratuït de l'import de la garantia pagada en el moment de la reserva.

• 1 dia o menys abans de la data d'inici del servei: a la conservació de l'import de la garantia pagada durant la reserva, així com al càrrec de l'import total de l'estada.

 

Temporada alta (del 23 de juny de 2022 al 16 de setembre de 2023 ambdós inclosos) i caps de setmana festius

• 5 dies o més abans de la data d'inici del servei: al reemborsament o a l’ajornament gratuït de l'import de la garantia pagada en el moment de la reserva.

• 4 dies o menys abans de la data d'inici del servei: a la conservació de l'import de la garantia pagada durant la reserva, així com al càrrec de l'import total de l'estada.

 

 

Per a les estades a l’hotel Port Marine

 

Temporada baixa i mitja:

• 2 dies o més abans de la data d'inici del servei: devolució o ajornament de l'import de la fiança abonada en el moment de la reserva, sense cap cost.
•1 dia o menys abans de la data d'inici del servei: es retindrà la fiança abonada en el moment de la reserva i es descomptarà l'import total de l'estada. 

 

Temporada i temporada alta  i caps de setmana festius (temporada alta: del 24 de juny al 9 de setembre de 2023 ambdós inclosos i del 22 de juny de 2024 al 7 de setembre de 2024 ambdós inclosos, així com els caps de setmana festius.)

• Anul·lació amb 5 dies o més abans de la data d'arribada: reemborsament de l'import total de la garantia,

• Cancel·lació entre 4 dies i menys abans de la data d'arribada: retenció de l'import de la garantia pagada durant la reserva també com a domiciliació bancària de l'import total de l'estada (és a dir, es descomptarà el 100% de l'estada),

• No presentació o interrupció durant l'estada: es descomptarà el 100% de l'estada. 

 

 

Per a estades a l'hotel Royal Montpellier i Le Grand Hôtel du Midi

 

Tarifa flexible :

• 1 dia o més abans de la data d'inici del servei : reemborsament o ajornament gratuït de l'import de la garantia abonat en el moment de la reserva

• El dia de la vostra arribada abans de les 18 h : reemborsament o ajornament gratuït de l'import de la garantia abonat en el moment de la reserva,

• El dia de la teva arribada a partir de les 18:00h : En parlar de l'import de la garantia pagada en fer la reserva així com a càrrec de l'import total de l'estada.

No presentació o interrupció durant l'estada : es carregarà el 100% de l'estada

 

Tarifa semiflexible :

• Anul·lació amb 5 dies abans de la vostra arribada : reemborsament o ajornament sense càrrec de l'import de la garantia abonat en el moment de la reserva

• Cancel·lació que es produeixi 4 dies o menys abans de la vostra arribada : es carrega el 100% de la reserva i no és reemborsable

• No presentació o interrupció durant l'estada : es carregarà el 100% de l'estada

 

Tarifa no cancel·lable, no reemborsable : es carregarà el 100% de l'estada.

 

Per a les estades a la Residència Les Flamants Roses

 

Temporada baixa i mitjana:

• 4 dies o més abans de la data d'inici del servei: reemborsament de l'import de la garantia abonat en el moment de la reserva o ajornament gratuït.

• 3 dies o menys abans de la data d'inici del servei: conservant l'import de garantia abonat en el moment de la reserva així com carregar l'import total de l'estada.

 

Temporada alta i temporada molt alta (del 20 de juliol al 31 d'agost de 2024 ambdós inclosos)

• 15 dies o més abans de la data d'inici del servei: reemborsament de l'import de la garantia pagat en el moment de la reserva o ajornament gratuït.

• 14 dies o menys abans de la data d'inici del servei: conservant l'import de garantia abonat en el moment de la reserva així com carregar l'import total de l'estada.

 

Per a les estades a la Residència Le Lido

 

Temporada baixa i mitja:

• Per a qualsevol cancel·lació que es produeixi 8 dies o més abans de la data d'arribada: es retorna la totalitat del dipòsit.

• Per a qualsevol cancel·lació que es produeixi 7 dies o menys abans de la data d'arribada: es conserva l'import total de la garantia i es descompta l'import total de l'estada.

• En cas de no-show o interrupció durant l'estada: es carregarà el 100% de l'estada.

                                                                                                                 

Temporada alta (del 06 de juliol al 30 d'agost de 2024 ambdós inclosos)

• Per a qualsevol cancel·lació que es produeixi 15 dies o més abans de la data d'arribada: es retorna l'import total de la garantia.

• Per a qualsevol cancel·lació que es produeixi 14 dies o menys abans de la data d'arribada: es conserva l'import total de la garantia i es carrega l'import total de l'estada.

• En cas de no-show o interrupció durant l'estada: es carregarà el 100% de l'estada.

  

Per a les estades a la Residència Les Bulles de Mer

 

Temporada baixa i mitja:

• 4 dies o més abans de la data d'inici del servei: al reemborsament o a l’ajornament gratuït de l'import de la garantia pagada en el moment de la reserva.

• 3 dies o menys abans de la data d'inici del servei: a la conservació de l'import de la garantia pagada durant la reserva, així com al càrrec de l'import total de l'estada.

 

Temporada alta (del 08 de juliol al 25 d'agost de 2023 ambdós inclosos)

• 14 dies o més abans de la data d'inici del servei: al reemborsament o a l’ajornament gratuït de l'import de la garantia pagada en el moment de la reserva.

• 13 dies o menys abans de la data d'inici del servei: a la conservació de l'import de la garantia pagada durant la reserva, així com al càrrec de l'import total de l'estada.

 

 

Per a les estades a la Residència Horizon Golf Saint-Cyprien Pierre & Vacances Premium

 

Temporada baixa i mitja:

• 4 dies o més abans de la data d'inici del servei: al reemborsament o a l’ajornament gratuït de l'import de la garantia pagada en el moment de la reserva.

• 3 dies o menys abans de la data d'inici del servei: a la conservació de l'import de la garantia pagada durant la reserva, així com al càrrec de l'import total de l'estada.

 

Temporada alta (del 08 de juliol al 25 d'agost de 2023 ambdós inclosos)

• 15 dies o més abans de la data d'inici del servei: al reemborsament o a l’ajornament gratuït de l'import de la garantia pagada en el moment de la reserva.

• 14 dies o menys abans de la data d'inici del servei: a la conservació de l'import de la garantia pagada durant la reserva, així com al càrrec de l'import total de l'estada.

 

Per a tots els establiments del grup Roussillhotel

En cas de no presentació o interrupció durant l'estada: es carregarà el 100 % de l'import total de l'estada.  

Qualsevol sol·licitud de cancel·lació s’ha d’enviar a Roussillhotel per escrit (correu electrònic o correu postal) a les adreces següents:

Per correu electrònic

Per correu postal a: Roussillhotel, Service des Réservations, 4 rue Verdi, 66750 Saint-Cyprien 

Roussillhotel informa els seus clients de l'existència d'un contracte d'assegurança que cobreix les conseqüències de la cancel·lació: possibilitat, a petició i segons condicions, de contractar l’assegurança de cancel·lació per telèfon amb un assessor de Roussillhotel al +33 4 68 51 54 54. L'assegurança cobrirà els canvis o la cancel·lació del client, tal com s'especifica als articles 13 i 14. Les Condicions Generals de Venda de l’assegurança de cancel·lació que ofereix Roussillhotel estan disponibles sota demanda als assessors de Roussillhotel. Si contracta una pòlissa d’assegurança, cal pagar la prima de l’assegurança en el moment de fer la reserva, juntament amb l’import de la garantia.

 

 

ARTICLE 15: CANCEL·LACIÓ PER PART DE ROUSSILLHOTEL

 

• Si Roussillhotel es veu obligat a cancel·lar el servei pagat pel client, Roussillhotel informarà el client i li oferirà aquests mateixos serveis en altres dates, prèvia acceptació per part del client que, si s’hi nega, pot sol·licitar el reemborsament del doble (sense penalitzacions o despeses) de l’import pagat pel pagament d’aquest servei. La devolució es realitzarà, a elecció de Roussillhotel, mitjançant crèdit al compte bancari del client o mitjançant xec bancari.

 

• Si aquesta cancel·lació s’imposa per circumstàncies de força major, el client no podrà reclamar cap indemnització: Hi ha força major en qüestions contractuals quan un esdeveniment fora del control del deutor, que no es podria preveure raonablement quan es va formalitzar el contracte i els efectes del qual no es poden evitar mitjançant mesures adequades, impedeix el compliment de la seva obligació (article 1218 del Codi civil) i, en particular, en cas de: vaga, insurrecció i aldarulls, condicions climàtiques, geogràfiques, de salut susceptibles de posar en perill la vida del client. 

 

 

ARTICLE 16: ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ - INTERRUPCIÓ DE L'ESTADA

 

Roussillhotel us permet beneficiar-vos de les garanties de l’assegurança de cancel·lació i interrupció de l'estada contractades amb Gritchen Assurance. Per veure l'extracte de la garantia, faci clic aquí. Aquesta assegurança opcional es paga íntegrament en fer la reserva, juntament amb l'import de la garantia pagada i no és reemborsable.

 

 

ARTICLE 17: MESURES D’HIGIENE I DE SEGURETAT - REGLAMENTS INTERNS

• Mascota: els gossos de 1a i 2a categoria estan prohibits a tots els nostres establiments. Si es declara prèviament, en reservar, s’accepta una sola mascota per habitació o apartament en tots els nostres establiments a canvi d’una contribució econòmica. L’animal s’ha de mantenir amb corretja a totes les zones comunes; no obstant això, no es podrà trobar al voltant de les piscines i les zones de jocs infantils. Es requereix el registre sanitari, un certificat de vacunació contra la ràbia i el tatuatge o el número de xip de l’animal. Ens reservem el dret de rebutjar animals perillosos o agressius o que causin molèsties als establiments. L'hotel Les Bulles de Mer de Saint-Cyprien no accepta gossos.

 

• Aparcament: els propietaris del vehicle són els únics responsables dels efectes i béns que quedin al seu vehicle o dels danys que puguin ocasionar-los. Només es permet un vehicle per habitació o apartament.

 

• A la zona esportiva i fitness, el client ha de portar roba i calçat esportiu.

 

• Cada establiment de Roussillhotel disposa d’una normativa interna que es pot consultar in situ, que el client es compromet a llegir abans de començar la seva estada o a accedir al centre de Talassoteràpia/Spa i es compromet a complir-la. En totes les circumstàncies, cal vestir-se correctament. Qualsevol comportament o observació contrària a la moral o a l’ordre públic provocarà que Roussillhotel sol·liciti al client que deixi l’establiment o el centre de Talassoteràpia/Spa, sense cap devolució si s’ha efectuat un pagament o una indemnització. El client es compromet a no convidar cap persona amb un comportament susceptible de perjudicar l’establiment o el centre de Talassoteràpia/Spa, reservant-se el dret d’intervenció en cas necessari. El client no pot portar cap beguda ni menjar de l’exterior. La prohibició general de fumar en llocs públics és aplicable en els establiments o centres de Talassoteràpia/Spa.

 

 

ARTICLE 18: RESPONSABILITAT

 

• Els serveis oferts compleixen la legislació francesa vigent. Roussillhotel no es fa responsable en cas d’incompliment de la legislació d’un tercer país.

 

• Roussillhotel no es fa responsable de l’incompliment o l’execució incorrecta de la reserva en cas de força major, en cas de fets de tercers o del client.

 

• Les fotografies, representacions gràfiques i descripcions que apareixen als llocs web de Roussillhotel corresponen a les categories d’habitacions esmentades. El disseny de l’equipament pot variar lleugerament d’una habitació a una altra d’acord amb la descripció de la categoria.

 

• Roussillhotel no es fa responsable del robatori o danys a béns personals dins o fora de les habitacions o apartaments llogats, així com del vehicle i dels efectes que s'hi contenen. Els clients estan obligats a assegurar-se amb una companyia d’assegurances contra els riscos inherents a la seva ocupació, és a dir: robatori, pèrdua o danys als seus objectes personals, així com per qualsevol dany que puguin causar a l’habitació o a l’apartament llogat i també pels danys que poguessin causar a tots els edificis, pel seu fet o per la seva possible negligència. Roussillhotel no es fa responsable d’esdeveniments fortuïts ni de força major, com ara desastres climàtics o molèsties externes que pertorbin, interrompin o impedeixin l’estada. Si les circumstàncies ens ho requereixen, en cas d’esdeveniments de força major fora del nostre control, ens podríem veure obligats a modificar parcialment o totalment els nostres programes (tancament total o parcial d’un lloc, de les instal·lacions comunes com ara la piscina, el parc infantil, els restaurants, etc.). El cas de força major en cap cas pot donar lloc a una reducció del preu de l’estada ni a una indemnització per part nostra.

 

 

ARTICLE 19: RESPECTE DE LA VIDA PRIVADA

 

• Les dades sol·licitades al client són necessàries per processar la seva reserva i es registraran a la base de dades compartida pel grup Roussillhotel. Si no hi ha dades, Roussillhotel no podrà processar la reserva.

 

• El client pot escriure a Roussillhotel, les dades de contacte de la qual s’indiquen a l’article "Confirmació de la reserva", per exercir els seus drets d’accés, oposició per motius legítims o sense motius en cas de prospecció i rectificació de la informació que el concerneix i que és processada per Roussillhotel, en les condicions previstes per la Llei del 6 de gener de 1978. Roussillhotel declara que ha complert els tràmits requerits amb la Comissió Nacional d'Informàtica i Llibertats.

 

• Les dades que el client comunica a Roussillhotel en fer la comanda no se cedeix a cap tercer. Roussillhotel considera que aquestes dades són confidencials. Només els departaments interns de Roussillhotel els utilitzen per processar la comanda del client i reforçar i personalitzar la comunicació i l’oferta de serveis reservats als clients de Roussillhotel.

 

• El client té l'opció de consentir expressament a rebre prospecció directa en forma de correu electrònic o correu postal. El client té l’opció d’oposar-se, per correu electrònic o per correu certificat amb justificant de recepció, al fet que les seves dades s’utilitzin amb finalitats de prospecció, en particular comercials.

 

• D’acord amb l’article L.223-1 del Codi del Consumidor, el client que no desitgi ser objecte de prospeccions comercials per telèfon pot registrar-se gratuïtament en una llista d’oposició a la prospecció telefònica. Es pot accedir a aquesta llista a través del lloc següent: www.bloctel.gouv.fr

 

 

 

ARTICLE 20: PROPIETAT INTEL·LECTUAL

 

• Tots els textos, imatges i sons reproduïts als llocs web de Roussillhotel i de cada establiment estan reservats sota drets de propietat intel·lectual i per a tot el món.

 

• Les presents Condicions Generals de Venda no impliquen cap transferència de cap mena de dret de propietat intel·lectual sobre elements pertanyents a Roussillhotel o drethavents com ara fotografies, imatges, textos literaris, obres artístiques, marques, manuals d’identitat corporativa, logotips a benefici del client.

 

• L’usuari d’Internet que tingui un lloc web personal i desitgi, a efectes personals, col·locar al seu lloc web un simple enllaç que dirigeixi a la pàgina d’inici del lloc www.roussillhotel.com o a un dels llocs web de l’establiment, ha d’obtenir l’autorització expressa prèvia de Roussillhotel per crear aquest enllaç.

 

• En qualsevol cas, els enllaços d’hipertext al lloc web www.roussillhotel.com s’hauran de retirar a petició de Roussillhotel.

 

 

ARTICLE 21: LEGISLACIÓ APLICABLE

 

• La legislació aplicable és la legislació francesa.

 

• En cas de controvèrsia i, en absència d'un acord amistós entre les parts, el tribunal competent serà el que tingui jurisdicció territorial.

 

 

ARTICLE 22: MODALITATS DE TRACTAMENT DE LES RECLAMACIONS PER PART DE ROUSSILLHOTEL

 

• El consumidor pot presentar les seves queixes a la següent adreça: Roussillhotel, Service des Réservations, 4 rue Verdi, 66750 Saint-Cyprien o per correu electrònic

 

• El client ha de donar a Roussillhotel un termini de temps raonable per determinar la reclamació i, si escau, posar-hi remei.

 

• Si no hi ha una solució en un termini de 45 dies després de la reclamació del client al Servei d'Atenció al Client, el client pot contactar amb el Mediador Turístic i de Viatges les dades de contacte del qual es detallen a l'article 23 d'aquestes Condicions Generals de Venda.

 

 

ARTICLE 23: CONSULTA AL MEDIADOR DEL CONSUMIDOR

D'acord amb els articles L. 616-1 i R. 111-1 6° del Codi del Consumidor, el client té dret a contactar amb el Mediador Turístic i de Viatges, les dades de contacte del qual són actualment les següents:

Mediador de Turisme i de Viatges

MTV Mediació Turisme Viatge www.mtv.travel

 

BP 80 303

75823 Paris Cedex 17 

Les modalitats de la seva consulta s’indiquen al següent lloc web: www.mtv.travel

 

 

DADES DE CONTACTE DE ROUSSILLHOTEL

 

Roussillhotel inscrita al R. M. de Societats

SIRET: 344 576 822 00029

IVA intracomunitari: FR 23 344 576 822

Domicili social: 4 rue Verdi 66750 Saint-Cyprien

Número de telèfon: +33 4 68 51 54 54

Correu electrònic

Les activitats del conjunt dels establiments Roussillhotel estan cobertes per una assegurança Multiriscos professional contractada amb la societat ALLIANZ per a tot el territori francès. 

** les actes mèdiques i de fisioteràpia proporcionades en matèria de tractament de Talassoteràpia no es reemborsen (Circular de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie núm. 5698, de 23 de desembre de 1998).

 

Le Domaine des Remparts Ryad Hôtel Golf & Spa

Km4 Route de Fès « vers Tallaght »

BP 2708 Marrakech Principal

40000 Palmeraie Maroc

Tel.: +21 26 61 29 00 36

 

L’île de la Lagune Hôtel Thalasso Spa

Bd de l’Almandin « Les Capellans »

66750 Saint-Cyprien-Sud

Tel.: +33 4 68 21 01 02

SIRET: 353 604 754 00021

IVA intracomunitari: FR 613 536 047 54

 

Les Flamants Roses Thalasso-Spa Canet sud

1, voie des Flamants Roses

66140 Canet-En-Roussillon

Tel.: +33 4 68 51 60 60

SIRET: 450 469 150 000 20

IVA intracomunitari: FR 674 504 691 50

 

Saint-Cyprien Golf Resort

Rue Jouy d’Arnaud

66750 Saint-Cyprien

Tel.: +33 4 68 37 63 63

SIRET: 453 652 745 00025

IVA intracomunitari: FR 384 536 527 45

 

La Casa Païral

Impasse des Palmiers

66190 Collioure

Tel.: +33 4 68 82 05 81

SIRET: 634 200 620 000 17

IVA intracomunitari: FR 286 342 006 20

 

Port Marine

30, promenade J-B Marty

34200 Sète

Tel.: +33 4 67 74 92 34

SIRET: 383 375 284 00015

IVA intracomunitari: FR 653 833 752 84

 

Les Bulles de Mer

28, Avenue Armand Lanoux

66750 Saint Cyprien

Tel.: +33 4 68 21 24 24

SIRET: 322 433 822 00014

IVA intracomunitari: FR 183 224 338 22

 

Grand Hôtel Le Lido

50, boulevard de la Mer

66700 Argelès-sur-mer

Tel.: +33 4 68 81 10 32

SIRET: 694 200 130 000 11

IVA intracomunitari: FR 236 942 001 30

 

Hôtel Le Mas des Citronniers

22, av. de la République

66190 Collioure

Tel.: +33 4 68 82 04 82

SIRET: 634 200 620 000 17

IVA intracomunitari: FR 286 342 006 20

 

Royal Hôtel

8, rue Maguelone

34000 Montpellier

Tel.: +33 4 67 92 13 36

SIRET: 472 801 547 000 10

IVA intracomunitari: FR 374 728 015 47

 

Abonnement newsletter